Kraiginio stogo baldai

Paserviruotas dizainerės A. Bunikytės stalas ant kraiginio stogo kviečia kavos puodelio ar pokalbio virš Senamiesčio stogų ir žada romantišką nuotykį. Jo funkcija – dovanoti viziją, kvietimas aptikti “savo” erdvę, pasinerti į autorės svajonę, mintimis pakylant aukščiau.

Meninio dizaino projektas – para-funkcionalus kvietimas – tris metus trukusio tyrimo apie funkcijos paradoksus dizaino objektuose ir projektuojamose erdvėse rezultatas. Nors baldai kurti nelogine seka ir paradokso principu, jie vistiek kviečia, kelia žavesį, norą. Paradoksalu tai, kad stalas ir kėdutės būtų beveik funkcionalūs, jei nebūtų nepasiekiami. Para-funkcionaliu tampa ir stogas, nes čia jis įgauna grindų funkciją.
Paneigdami tradicinę praktiką, baldai balansuoja tarp gražios vizijos, romantiško nuotykio ir įgyvendinimo realybės.
Šie vizionieriški baldai specialiai kurti Vilniaus Senamiesčio stogams, kurių daugelis yra šlaitiniai. Kėdutės ir paserviruotas stalas gali tapti įdomia pradžia ir prielaida tokių stogų kultūrai formuotis. Tai – naujos koncepcijos viešajai erdvei pasiūlymas.
Nuotraukos: Kernius Pauliukonis